Gândim în spirit ecologist
Pagina start >  Gândim în spirit ecologist

Compania Hörmann îşi asumă responsabilitatea pentru mediul înconjurător şi pentru viitor

Din postura sa de întreprindere familială, compania Hörmann a conştientizat dintotdeauna responsabilitatea sa pentru generaţiile următoare. Compania are o responsabilitate pentru angajaţii săi, pentru produsele marca Hörmann, pentru resurse şi pentru mediul înconjurător. În zilele noastre avem această responsabilitate mai mult ca niciodată.


Elemente de construcţie produse durabil

Elemente de construcţie produse durabil

Produsele, procesele de fabricaţie şi întreaga organizare de la compania Hörmann sunt verificate şi dezvoltate în permanenţă. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru calitate, eficienţă energetică, mediul înconjurător, protecţia sănătăţii şi a muncii. Toţi angajaţii companiei Hörmann îşi aduc contribuţia pentru sarcinile comune din cadrul managementului calităţii, mediului înconjurător, energiei şi protecţiei muncii în conformitate cu standardele DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 şi BS OHSAS 18001. Structurile ierarhice fără diferenţe abrupte şi o comunicare deschisă şi bazată pe încredere susţin sistemele de management stabilite.


În sprijinul mediului înconjurător - Cu peste 16000 de tone CO² mai puţin în fiecare an

În sprijinul mediului înconjurător - Cu peste 16000 de tone CO₂ mai puţin în fiecare an

Compania Hörmann reduce emisiile sale anuale de CO2 cu cca. 16000 de tone, de exemplu, prin utilizarea energiilor regenerabile. În viitor, acolo unde va fi posibil, fabricile Hörmann se vor racorda direct la centralele eoliene locale. Prin aceste măsuri diminuăm pe termen lung amprenta noastră de CO2 şi continuăm consecvent acest drum.


Tehnică inovatoare, sisteme inteligente - Pentru o protecţie climatică perceptibilă 365 de zile pe an

Tehnică inovatoare, sisteme inteligente - Pentru o protecţie climatică perceptibilă 365 de zile pe an

Cu centralele termice modulare, inovatoare, din multe fabrici Hörmann şi un sistem inteligent de management al energiei investim într-un viitor curat. Cu aceste măsuri, emisiile de CO2 sunt reduse considerabil şi în acelaşi timp mărim la fel de mult conştiinţa ecologistă a tuturor participanţilor, pe termen lung.


Protejarea resurselor, îmbunătăţirea protecţiei climatice - Multe măsuri mici luate pentru un scop măreţ

Protejarea resurselor, îmbunătăţirea protecţiei climatice - Multe măsuri mici luate pentru un scop măreţ

Protecţia climatică începe pentru Hörmann din cele mai mici detalii. Numai dacă verificăm activitatea noastră de zi cu zi, constatăm ce reglaje am putea face pentru a economisi şi mai multă energie şi pentru a utiliza resursele noastre cu mai multă conştiinţă ecologistă. Această îndatorire permanentă faţă de mediul nostru înconjurător se reflectă în măsuri ca utilizarea hârtiei reciclate, expedierea coletelor poştale cu amprentă de CO2 nulă sau reciclarea ambalajelor de transport.


Produse durabile pentru proiecte durabile

Produse durabile pentru proiecte durabile

De la achiziţionarea materiilor prime până la procesul de producţie şi logistica transportului, la Hörmann, spiritul ecologist şi protejarea resurselor joacă un rol esenţial, în fiecare fază. Deja din zilele noastre, procesul de producţie de la Hörmann protejează mediul înconjurător. Elementele de construcţie certificate şi produse durabil, cum ar fi uşile multifuncţionale îşi găsesc utilitatea în proiectele de construcţii inovatoare. Construcţiile Unileverhaus şi Spiegel-Haus din oraşul hanseatic Hamburg sunt exemple renumite pentru această orientare focalizată pe durabilitate. Produsele Hörmann se utilizează direct în proiecte care servesc la protecţia climatică, de exemplu uşile din oţel marca Hörmann se folosesc la construcţiile turbinelor eoliene (vezi fotografia).